Obchodní podmínky

platné od 25.5.2018

Provozovatel

DriveNet s.r.o.
IČ: 037 10 726
DIČ: CZ 037 10 726

Jeronýmova 62/24
Liberec, 460 07
Česká republika

E-mail: info@cvicky.cz
Tel: +420 703 655 238


Všeobecná ustanovení

Tyto podmínky je třeba odsouhlasit pro uskutečnění nákupu na portálu cvicky.cz (dále jen "portál"). Souhlas s těmito podmínkami návštěvník stvrzuje kliknutím na tlačítko „dokončit objednávku“, čímž se stává „zákazníkem“.

Osobní údaje

Ode dne 25.5.2018 se ochrana osobních údajů fyzických osob v ČR řídí novými pravidly vycházejícími z nařízení Evropského parlamentu a Rady EU č. 2016/679 ze dne 27. dubna 2016, obecného nařízení o ochraně osobních údajů.

Provozovatel portálu se tímto zavazuje k dodržování ochrany osobních údajů ve smyslu zamezení přístupu k vyplněným registračním informacím třetím osobám (kromě použití v situacích vyplývajících z potřeby distribuce zboží). S kontaktními a fakturační údaji je nakládáno výhradně pro účely distribuce objednaného zboží. E-mailová adresa bude využívána pro komunikaci se zákazníkem v případě nákupu zboží, či může být využita k marketingovým účelům provozovatele. Uživatel má právo toto odmítnout. Informuje o tom provozovatele na adrese noadverts@cvicky.cz e-mailem zaslaným z adresy, na kterou si nepřeje zasílat propagaci. Provozovatel jej vyřadí ze seznamu adres příjmajících tyto emaily.

Nákup

Návštěvník portálu může jednoduchým způsobem (vybráním zboží, vložením do "krabice" či "košíku" a dokončením objednávky) provést závaznou objednávku. Poté může být ze strany provozovatele portálu kontaktován ohledně dodací lhůty, rekapitulace ceny a výzvě k úhradě. V případě nákupu s typem úhrady „na dobírku“ zákazník hradí cenu zboží a poštovného při převzetí zásilky. Veškerý chod obchodu se řídí příslušnými zákony ČR.

Vrácení zboží

Pokud uživatel nakoupí zboží na portálu cvicky.cz, má ze zákona 14ti denní lhůtu s možností vrácení zboží a to bez udání důvodu. Pokud se zákazník takto rozhodne, oznámí to e-mailem na reklamace@cvicky.cz. Jakmile bude zboží doručeno, obratem bude zaslán finanční obnos odpovídající ceně vrácené objednávky bankovním převodem částky na zákazníkem specifikovaný účet. Náklady na vrácení zboží hradí zákazník. V případě výměny zboží může pak zákazníkovi být účtováno nové zaslání zboží. Zboží nelze vracet v případě nákupu zboží na míru vyrobeného dle přání zákazníka. Takové zboží je považováno za umělecký předmět, jenž je nevratitelný do své výchozí podoby, čímž se stává z pohledu dalších zákazníků znehodnocený. Jedná se například o zboží, jenž je batikováno, pokresleno či jinak upraveno.

Podmínky vrácení zboží

Při uplatnění možnosti vrácení zboží musí být splněny tyto podmínky:
  1. zboží nesmí nést žádné známky použití či poškození
  2. zboží musí být kompletní, jak bylo dodáno zákazníkovi
  3. nesmí chybět doklad o koupi
V případě, že nebudou tyto podmínky dodrženy, provozovatel nebude moci odstoupení od smlouvy akceptovat a zboží bude zasláno zpět na náklady zákazníka.

Velikostní a barevný sortiment

Provozovatel si vyhrazuje právo nabídnout zákazníkovi jiné zboží či zrušit objednávku v případě nedostupnosti zvolených variant zboží. V tomto případě nebude zákazníkovi zaslána výzva k úhradě, nebo mu bude uhrazený finanční obnos vrácen bankovním převodem na zákazníkem specifikovaný účet.

Lhůta pro expedici zboží

Dodací lhůta uvedená u dostupnosti zboží je pouze orientační údaj a proto její doba není závazná. V případě prodlení provozovatel o tomto zákazníka informuje e-mailem na adresu uvedenou v objednávce. Zvláště se tak může stát v případě objednávky zboží, které je pro zákazníka upravováno.

Řešení sporů a nedodržení podmínek

V případě řešení sporů o verdiktu rozhodují platné zákony ČR. V případě nedodržení výše uvedených podmínek si provozovatel portálu vyhrazuje právo odstoupení od kupní smlouvy či zrušení registrace dotčeného uživatele (vždy s vyrovnáním finančních prostředků a vysvětlením důvodu).

Práva a povinnosti zákazníka

Uživatel se zavazuje, že nebude úmyslně poškozovat portál, nebo se o to snažit.